Keulink Kiinteistöt: Otan valituksen pois sovitusti

Yrittäjä Ossi Järvenpään selvitys Suur-Keuruussa 14.3. Keuruun kaupungin v. 2009 Keulink Kiinteistö Oy:lle myöntämästä 1,5 miljoonan lainantakauksesta oli karua kieltä tapahtuneesta. Keulink Kiinteistöt Oy myi perustamansa Oy Kiinteistö Tiwinrannan v. 2011 muutamalla tuhannella eurolla varattomalle Tiwi Oy:lle, joka vaihtoi hallituksen ja lähes välittömästi putsasi Oy Tiwinrannan kassan lainaamalla sieltä 350 000 euroa eli juuri ne varat, mitkä Keuruun kaupunki oli lainantakausta myöntäessään tarkoittanut teollisuushallin korjaamiseen.

 Kiinteistö Oy Tiwinranta vaihtoi nimensä Kiinteistö Oy Kolhontie 88:ksi ja hakeutui konkurssiin 4.5.2012. Keuruun kaupunginvaltuustoon tuotiin 28.1.2013 uusi Keulink Kiinteistöt Oy:n samaa kiinteistöä Oy Kiinteistö Oy Tiwinrantaa koskeva 3,5 miljoonan euron takausasia. Kaupunginvaltuuston päätökseltä voi minimissään edellyttää, että valtuusto tietää, mitä päättää ja millä perusteilla kaupunkilaisten yhteisiä varoja käyttää. Näin ei tapahtunut, yksikään takauksen puolesta äänestänyt ei tiennyt, mitä teki ja jos tiesi, niin teki tahallaan lain vastaisesti.

Hain itse ennen päätöstä tietoa voidakseni esittää kaupunginvaltuustossa perustelut lainantakauksen hyväksymiselle. Riittävää tietoa minulle ei annettu, sitä ei antanut Keulink Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Esa Lintula, ei tarkastuslautakunnan ja myös Keulink Kiinteistöt Oy:n puheenjohtaja Petri Tuominen, ei sen paremmin kaupunginjohtaja Timo Louna, eikä talousjohtaja Tero Mäkeläkään, vaikka puuttuvia tietoja pyysin myös kirjallisesti.

Ko. 3,5 milj. euron lainantakausta myös valtuustossa päätettäessä pyysin tietoja, muttei niitä annettu. Tein kunnallisvalituksen ”tietojen panttaamisesta” ja vaadin, että Tiwinranta-kiinteistöön tulevan uuden yrittäjän kanssa sovitut velvoitteet täytetään ja niistä vastaa Keuruun kaupunki.

Jatkoin tietojen metsästystä. Keuruun kaupunki oli vakuuttanut, ettei Tiwinranta-takauksen kautta syntynyt keuruulaisille maksettavaa. Pystyin dokumentein osoittamaan, että minimissään keuruulaiset joutuivat maksamaan 600 000 euroa. Minä erehdyin, Keuruun kaupungin tappio olikin 825 385,38 euroa. Tämän pystyi pitkäaikainen yrittäjä Ossi Järvenpää Suur-Keuruussa 14.3.2013 julkaistussa kirjoituksessaan näyttämään toteen. Muutenkin Järvenpää julkaisee kirjoituksessaan sen tiedon, mitä kaupunginvaltuustolle ei suostuttu millään antamaan.

Nyt kun koko Tiwinranta-waterloo on avattu, niin teen sen, minkä olen valtuustossa kuin myös julkisesti luvannut, vedän valitukseni pois Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta. Vedän valitukseni samana päivänä, kun Keuruun kaupunginjohtaja Timo Louna, talousjohtaja Tero Mäkelä, Keulink kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petri Tuominen,  Keulink Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenet kaupunginhallituksen ex-puheenjohtaja Merja Ahonen tai ex-varapuheenjohtaja Sari Saarinen, yksi heistä tai kaikki yhdessä kertovat ikävän Tiwinranta-asian tapahtuneen numeerisesti kuvatulla tavalla.

Tämän vakuutuksen annan nyt pe 15.3.2013 tavatessani toistamiseen hyvässä yhteisymmärryksessä yrittäjä Hannu Teiskosen.