Taas Keuruu on valtakunnan uutisten keskipisteessä

Tämähän alkaa muistuttaa jo Jyväskylän meininkiä. Kun Jyväskylä tekee tahallaan vääriä päätöksiä, niin nyt tiimalasista on hiekka loppumassa. Aluehallintovirastolta satelee langettavia päätöksiä,
milloin uhkasakkoja ja Jyväskylän maine Suomen Ateenana on mennyttä.

Tämän viikon maanantaina AVI teki hallintokantelupäätöksen ns. Keuruun koulujen tapauksesta, missä vanhemmat olivat pakotettuja ottamaan pienokaisensa pois koulusta kotiopetukseen, kun pienen oppilaan turvallista koulupäivää ei pystytty takaamaan.

AVI nuhtelee Keuruun kaupunkia sekä sen sivistyslautakuntaa, kun nämä eivät ole pystyneet ratkaisemaan pieneen koululaiseen liittyvää ongelmaa. SK:n sivulla 8/2012 totesin: ”Silloin kun puhutaan lapsista, pienen tuskasta, niin yhteiskunnan tehtävä ei vain ole tehdä parhaansa, vaan asia on hoidettava, kipu on pysäytettävä. Tällöin aikuisten ristiriidat, eikä varsinkaan ylpeys saa olla esteenä asian ratkaisemiselle, päättämiselle.
Asia on nyt noussut puheenaiheeksi koko maassa. Kiista on menossa Aluehallintovirastoon ja myös käräjille. Tässä ei ole järkeä. Suurin häviäjä on joka tapauksessa pieni oppilas, kävi kiistassa sitten miten tahansa. Keuruukin on jo kärsinyt koulukaupunkina melkoisen imagotappion.”  Ja nyt tuli AVI:n päätös hallintokanteluun ja lunta sataa tupaan, vaikka olemme vasta lokakuun alussa.

Eikö Keuruu jo ymmärrä, etteivät kuntalaiset ole pelinappuloita, joita pyöritellään ja heitellään, koetetaan polttaa silläkin uhalla, että pallo menee laittomaksi. Kiusaaminen, oli se koulussa, työssä tai missä tahansa yhteisössä tapahtuvaa, niin on kitkettävä välittömästi. Tämä on kaiken toiminnan lähtökohta ja onnistumisen edellytys. Koulun kiusaamistapauksen langettava tuomio ei Keuruulla ole mikään poikkeus. Eipä ole aikaakaan, kun K-S ELY-keskus antoi päätöksensä niin ikään hallintokanteluun todeten mm.   Keuruun kaupungin rakennuslautakunnan päätös 13.4.2011 § 25 on lainvastainen.  Edelleen ELY nuhtelee kaupunkia todeten johtavan virkamiehen loma-asunnon
rakennuslupapäätöksen olevan puutteellinen. Eikä tässä vielä kaikki. Kun Keuruun kaupungin rakennuslautakunta on ylittänyt toimivaltansa ratkaistessaan luottamushenkilön talousrakennuksen
rakennuslupahakemuksen, niin eikö jo hälytyskellojen pitäisi soida.. Samaisen luottamushenkilön rakentamisessa naapurien kuulemista loma-asunnon ja talousrakennuksen rakennuslupahakemusten johdosta ei voida katsoa suorituksi poikkeamishakemuksesta kuulemisen yhteydessä.
ELY nuhtelee rakennuslautakuntaa, kun luottamushenkilön lomarakennuksen sijaintia on muutettu kauemmaksi rannasta ja lähemmäksi tietä, ilman mitään lupaa.

Kun otetaan vielä huomioon Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökset rakennuslautakunnan kokoonpanon laittomuudesta ja päättämisen epäämisestä kunnes asia on korjattu, niin mitä muuta tämä on kuin Jyväskylän toimintatapojen toistoa. Tästä on päästävä eroon ja uskottava toimintakulttuuri on pikaisesti palauttava heti uuden valtuustokauden alkajaisiksi.

Uuden toiminnallisen kulttuurin luonti onnistuu yhteistyön kautta, vanhat Hyvä Veli-verkostot nujertamalla ja ohjaamalla toiminta koko Keuruuta palvelemaan.