Keuruu, Keuruu yli kaiken

Keuruu, Keuruu, yli kaiken

Deutschland, deutschland über alles  -sanoin alkaa vuonna 1797 Joseph Haydn’in säveltämä Saksan kansallislaulu Das Lied  der Deutschen. Mitäpä muuta mieleen tulisi, kun katselee Suur-Keuruun politiikan sivuilla virinnyttä keskustelua Keuruun tulevaisuudesta. Saksan kansallislaulu jatkuu sanoin ”über alles in der Welt. Tällaiset tunnot virittyvät lukijalle. Saksan  1930-luvun lamasta ”pelastanut” Adolf Hitler jaksoi muistaa noita sanoja ja manipuloi koko kansankin näin tekemään.Meidän on tärkeää arvostaa kotiseutuamme, kunnioittaa sen perinteitä, uskoa tulevaisuuteen, mutta kansallissosialistisen oman kylän paremmuuden  ihannoinnin  piirteitä  saanut kirjoittelu on itsepetosta, on kaukana realismista. Kun koko 2000-luvun Keurusseudun asukasluku on laskenut kuin lehmän häntä,  junarata on hiljentynyt, niin nationalistisilla puheilla ei rakenneta seutua. Päinvastoin, manipuloiva kirjoittelu on kuntalaisten aliarvioimista, yritys saada kaiken jatkumaan,  ”niin kuin on aina ennenkin ollut”.  Kysymys on vallasta. Valitettavasti me kaikki vanhenemme, niin tekee valtakin. Meidän on kunnioitettava sitä, mitä meillä on, mutta tämä ei vielä synnytä tulevaisuuttamme. Meidän on pystyttävä rakentamaan Keurusseudun tulevaisuus niiden voimatekijöiden varaan, mitkä meillä on ja niitä kyllä löytyy.

Kaiken lähtökohtana  on oltava avoimempi ilmapiiri. Ratkaisujen ja päätösten tulee kestää julkisuus. Keskinäisen eripuraisuuden, kateuden ja ”hiekottamisen” kulttuurin on vaihduttava yhteistyön ja rakentavan kunnioituksen ilmapiiriksi. Tämä tarkoittaa laajan Keuruun realiteettien tunnustamista. Haapamäki oli ennen Keuruun napa, Pihlajavesikin itsenäinen kunta. Nyt tämä aika on ohi. Vanha Keuruu  kirkkoineen, Kamanoineen, pappiloineen kokonaisuutena on sellainen voimanlähde, mitä ei ole pystytty hyödyntämään riittävällä tavalla. Keskustan yhdistäminen radantakaiseen ei ole onnistunut ja näin suuri voimavara on vielä reservissä.

Pihlavedestä ei enää tule asukasmäärältään merkittävää Keuruun kaupunginosaa, valitettavasti. Haapämäenkään on turha kuvitella enää nousevan keskusrautatieasemaksi.  Tämä on mahdottomuus, mutta Haapamäki on tänä päivänä Keuruun helmi, käyttämätön voimavara. Haapamäen erityisasemalla on samanmoinen historiallinen status kuin  on vanhan Keuruunkin kohdalla. Tämä on jätetty vallan poliitikan avulla hyödyntämättä.

Haapamäen koulujen johtokunta esittää sivistyslautakunnalle alakoulun siirtämistä yläkoulun kanssa samoihin tiloihin.  Tämä on perusteltua ja järkevää, muttei  todella ole Haapamäen tulevaisuutta kohentavaa ajatella alakoulun siirtymistä yläkoulun monessa suhteessa ”välikauden” arkitehtoorisesti kauheaan kolossimaiseen ”neuvostomaiseen” yläasteen tiloihin.

On koko Keuruun tulevaisuuden ja selviytymisen kysymys ymmärtää Haapamäen arvo eurooppalaisena ainutlaatuisena vielä säilyneenä rautatieläismiljöönä. Tämä tarkoittaa puuhastelun  ja Keuruu-Haapamäki –kinastelun päättämistä ja todellisen kehityksen käynnistämistä. Todellinen vanhaa rautatieläiskulttuuria tukeva koulukeskus syntyy nykyiselle alakoulun, kirjaston ja päiväkodin ”kampukselle”.  Kun tämä suunnattoman kaunis kokonaisuus liitetään Keuruun suuntaan lähes kilometrin jatkuvaan rautiemiljöseen,  niin  Haapamäki alkaa elää, Keuruu saa merkittävän voimavaran ja uusia asukkaita.  VR on pitänyt vanhan asemansa kunnossa. Nyt on pikaisesti synnytettevä pro jekti, millä Lampisen pelastamat rivitalot ja koko alue entisöidään. Tähän voimavarat löytyvät Keuruun ulkopuolelta, jos ne vain osataan ja halutaan hyödyntää.