Miksi laillisuuteen pakottaminen on välttämätöntä?

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden pitäisi olla itsestäänselvyys, kun puhutaan kunnan tai seurakunnan hallinnosta. Keskustelu tämän toteuttamiseksi pitäisi olla kunnan ja seurakunnan hallinnon sisäinen asia. Jos tämä ei johda mihinkään, niin tällöin on kaivettava esille, mitä laki sanoo.

Olen päässyt kokemaan totaalin kulttuurishokin toimiessani Keuruun seurakunnan kirkkovaltuutettuna. Seurakunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Meillä on ollut vuoden 2011 aikana kolme kirkkovaltuuston kokousta. Tammikuun järjestäytymiskokouksessa otin esille tiedottamisen ja esitin seurakunnan oman neljä kertaa vuodessa ilmestyvän joka kotiin jaettavan lehden julkaisemista siten, ettei tiedottamisesta aiheudu seurakunnalle nettomenoja. Lehti olisi mahdollista julkaista itsenäisenä tai sitten toisen lehden, esim. Suur-Keuruun, välissä liitteenä. Tällöin kirkkoherra Ossi Poikonen oli varsin skeptinen ja epäili mainoksilla kustannettavan lehden kirkollista laillisuutta. Asia jäi pöydälle odottamaan seurakunnan tekemää selvitystä.

Kevään ja alkusyksyn kokouksissa jatkoin tiedottamisen tärkeyden korostamista kirkkovaltuustossa ja myös Pihlajaveden kappaleneuvostossa. Tällöin kysyin, miksei tietoa jaeta, miksei esityslistat ja pöytäkirjat ole srk:n sivuilla netissä? Sain vastaukseksi, että Keuruun srk:lla on uudet hyvät kotisivut netissä ja niiden kautta seurakuntalaiset saavat kyllä riittävän tiedon, jos vain on halua. Tämä ei tyydyttänyt ja mitenkä olisikaan. Internetin omistamisen välttämättömyys ei voi olla seurakunnan tiedottamisen perustelu.

Viikko sitten istuneen kirkkovaltuuston kokouksessa mitta tuli täyteen. Tämä olisi pitänyt hoitaa srk:n hallinnon sisäisenä asiana, mutta siihen ei ollut mahdollisuutta. Kaiketikin tiedottamista olisi pitänyt selvittää kirkkoherran kautta. Näin ei ollut tapahtunut. Ossi Poikonen kertoi yhä olevan varsin epävarmaa, voiko srk:n lehden rahoittaa mainoksilla. Onneksi uusi talouspäällikkö Heikki Kangas oli ottanut asiasta selvää ja kertoi, että Jyväskylän seurakunta julkaisee joka toinen viikko joka kotiin jaettavan oman lehtensä. Rahoitus tapahtuu mainoksilla ja yhteistyöllä Kotimaa-lehden kanssa.

Jatkoin kysymistä, miksei seurakuntalaisille, saatikka edes kirkkovaltuutetuille, jaeta tietoa esim. kirkkoneuvoston valmistelussa olevista asioista vaikka julkaisemalla netissä esityslista. Tällöin minulle vastattiin, että kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia. Totta vie, näin on, mutta tämä ei todella tarkoita sitä, etteikö seurakuntalaiset tai kirkkovaltuutetut voisi saada kirkkoneuvoston esityslistaa ennen päätöksentekoa.

Kirkkoherra Ossi Poikonen, kirkkojärjestyksen 7. luvun 9 § kertoo: ”Seurakunnan jäsenille on sopivin tavoin annettava riittävät tiedot yleistä mielenkiintoa herättävistä vireillä olevista seurakunnan ja seurakuntayhtymän asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä ja tehdyistä ratkaisuista. Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa ja valvoa tätä seurakunnan tiedotustoimintaa.” Tämä on kirjattu myös täysin samassa muodossa Keuruun kaupungin kirkkovaltuuston työjärjestykseen. Hyvin moni srk pitää tärkeänä, että hallinto on avointa ja näin myös uskottavaa ja julkaisee ennakkoon niin kirkkoneuvoston kuin kirkkovaltuustonkin esityslistat ja kokouksen jälkeen pöytäkirjat. Miksei tietoa jaeta Keuruulla, miksi laillisuuteen on pakotettava?