Kantelu oikeuskanslerille ja oikeuskanslerin päätös

Kantelu

Pyydän, että oikeuskansleri pikimmiten selvittää, onko Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb rikkonut ministerin valansa, onko ministerin toiminta vastoin säädettyjä lakeja, onko ministeri hoitanut tehtäväänsä asetusten mukaan ja onko ministeri täyttänyt velvollisuutensa, kun on Tanskassa ti 2.11.2011 pidetyn Pohjoismaiden Neuvoston kokouksen yhteydessä lausunut Pohjoismaiden Neuvostoa, isäntiä ja koko toimintaa koskevia loukkaavia lausuntoja.

Onko ministeri Alexander Stubb rikkonut ministerin valansa ja toiminut lakien ja asetusten vastaisesti jo aikaisemmin ulkoministerinä ollessaan annettuaan lehdistölle Suomen mainetta ja kunnioitusta loukkaavia lausuntoja ns. Gazan sodan aikaan v. 2009.

Pyydän, että oikeuskansleri selvittää, onko Alexander Stubbin julkinen toiminta ja antamansa loukkaavat lausunnot vaikeuttaneet Suomen poliittista uskottavaa asemaa,  onko jatkossa Pohjoismaiden yhteistyöstä vastaavan ministerin lausunnoilla vaikutusta Suomen uskottavaan Pohjoismaiden vuosikymmeniä jatkuneeseen yhteystyöhön, onko Alexander Stubbin toistuvat ”hyvin häpeälliset” lausunnot rikkoneet sitä Suomen rauhanneuvottelija-asemaa, minkä vuoksi presidentti Martti Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin Rauhanpalkinto.

Pyydän, että oikeuskansleri harkitsee vakavasti ministerin pidättämistä virastaan selvitysten ajaksi.

Alla lehdistön kautta syntynyt kuva Alexander Stubbin toiminnasta.

Pihlajavedellä 3.11.2011

 

Ilari Kotimäki

Kala-aitankallio 40

42910 Pihlajavesi

puh. 040-872 7414

e-mail:  ilari.kotimaki@jyu.fi

 

Suomen Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb esiintyi tiistaina 2.11.2011 Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa välinpitämättömästi sanoen HSL:n mukaan , ”etteivät asiat voisi vähempää kiinnostaa”  ja terästi vielä tympääntyneisyyttään sanoilla ”Vittu mitä paskaa, ei voisi vähemmän kiinnostaa.”.Ministerin kabinetti huomasi vaaran ja alkoi tehdä sitä suojaustyötä, mitä siltä odotetaan. Stubbin lehdistöavustaja Antti Timonen soitti keskiviikkoiltana Keskisuomalaisen toimitukseen. Timonen halusi korostaa, että Stubb ei suinkaan käyttäytynyt itse kokouksessa mitenkään epäasiallisesti. Timosen mukaan Stubb lausui kommenttinsa poistuessaan kokouksesta väsyneenä

Tapahtuman jälkeen HBL:n toimittajan tavattua Alexander Stubbin, mies vain vähätteli asiaa. ”Toivon että näin ei ole tapahtunut. En muista että olisin sanonut noin”, Stubb kommentoi. Ministeri jatkaa myöhemmin YLE:lle: ”Jos olen sanonut noin, niin pahoittelen sitä syvästi”.  Alexander Stubb alkaa pian ymmärtää, ettei jos –sanalla varustettu anteeksipyyntö ole todellinen. Keskiviikkoiltana Suomeen palannut Stubb pahoittelee tapahtunutta. ”Jos itsekseen noin mutisee, se on huono juttu. Kiroilu on aina pahasta. Oma moka, pyydän anteeksi”, Stubb sanoo.

Suomen kuva maailmalla on koko kansakunnalle elintärkeä kysymys. Tämän kuvan kiillottaminen kuuluu erityisesti Eurooppa – ja ulkomaankauppaministerille. Tämän vuoksi Alexander Stubbin käytös ei vain ole enää hänen oma asiansa. Kun Alexander Stubbin ylimielinen käytöstä on jo aiemminkin ulkoministeriaikoihin noteerattu, niin valtioneuvoston on ryhdyttävä toimiin, jottei tämä käytös jatku.

Nimittäin, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb herätti jo ulkoministerinä toimiessaan lausunnoillaan kohua. Gazan sodan aikoihin vuonna 2009, kun Israel tuhosi kirkon ulkomaanavun klinikan, sai Stubb selitellä lausuntoaan koskien kirkon ulkomaanapua.

Stubb totesi ruotsiksi englantia sekoittaen Svenska Ylen toimittajalle, että ”miksi pitäisi mainostaa kirkon ulkomaanapua. Se on kuin jos viedään kännykkä, mitä aiotte tehdä. He haluavat vain tuoda esiin omaa tuotettaan”. Seuraavana päivänä  Stubb kuitenkin korosti, että kyseessä oli moka. ”En tiennyt että mikrofonit oli päällä, mutta kun ne näköjään oli päällä, niin en tarkoittanut tätä. Kirkon ulkomaanapu tekee erinomaista työtä. Gazan isku oli tuomittava silloin ja tuomitsemme sen edelleen. Kysymys oli huonosta herjasta, se oli täysin minun moka ja otan siitä vastuun ja pyydän anteeksi”, Stubb selitti lausuntoaan Yle uutisille.

Ministeri Alexander Stubbin  toistuvat epäasialliset lausunnot ja lausumat ovat myrkkyä Suomen maineelle poliittisesti uskottavana toimijana  ja ovat uhka Nobelin rauhan palkinnon saaneen presidentti Martti Ahtisaaren Suomen arvostuksen kohotukselle.

 

 

 

 Oikeuskanslerin päätös

KANTELU

Oikeuskanslerille 3.11.2011 osoittamassanne kirjoituksessa pyydätte oikeuskansleria selvittämään, onko Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb rikkonut ministerin valansa ja onko hän menetellyt lainvastaisesti ja täyttänyt velvollisuutensa kun hän oli Tanskassa 2.11.2011 pidetyn Pohjoismaiden neuvoston kokouksen yhteydessä lausunut Pohjoismaiden neuvostoa, isäntiä ja koko toimintaa koskevia loukkaavia lausuntoja.

Tiedustelette myös sitä, onko ministeri Stubb rikkonut ministerin valansa ja toiminut lakien ja asetusten vastaisesti jo aikaisemmin ulkoministerinä ollessaan annettuaan lehdistölle Suomen mainetta ja kunnioitusta loukkaavia lausuntoja ns. Gazan sodan aikaan vuonna 2009.

 

 RATKAISU

Perustuslain 108 §:n 1 momentin mukaan oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa muun muassa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta. Oikeuskanslerin valtioneuvostoon, valtioneuvoston yksittäisiin jäseniin ja tasavallan presidenttiin samoin kuin muihin viranomaisiin ja virkamiehiin kohdistamassa laillisuuden valvonnassa on siten kysymys asianomaisten menettelystä virkatoiminnassa. Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeuskansleri tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevat aihetta.

Olette kirjoituksessanne kiinnittänyt huomiotanne kahteen tiedotusvälineissä käsiteltyyn ministeri Aleksander Stubbin lausumaan, joista toinen on annettu edellisellä hallituskaudella Stubbin toimiessa ulkoasiainministerinä. Lausumien lainmukaisuuden ohella pyydätte oikeuskansleria selvittämään, onko ministeri Stubbin julkinen toiminta ja antamansa lausunnot vaikeuttaneet Suomen poliittista uskottavaa asemaa ja onko niillä vaikutusta Suomen uskottavaan Pohjoismaiseen yhteistyöhön ja ovatko kyseisen kaltaiset lausunnot rikkoneet Suomen rauhanneuvottelija-asemaa.

Ministerin menettelyä kyseisissä lausumissa voidaan arvioida lähinnä valtioneuvoston jäsenenä toimivan ministerin aseman näkökulmasta. Lausumat eivät ole liittyneet virkavastuulla tapahtuvaan valtioneuvoston tai ministeriön päätöksentekoon, vaan ministeri on kyseisissä yhteyksissä ilmaissut mielipiteensä jostakin käsillä olleesta asiasta. Valtioneuvoston jäsenten virkatoimien lainmukaisuuden valvojana minulla ei ole aihetta epäillä, että ministeri Stubb olisi kyseisten lausumien yhteydessä menetellyt ministerinä lainvastaisella tavalla.

Valtioneuvoston jäsenen menettely poliittiselta kannalta ei kuulu toimivaltaani. Poliittisesta näkökulmasta asioita ovat voineet ja voivat arvioida lähinnä ne poliittisen päätöksenteon toimielimet, jotka ovat olleet osaltaan päättämässä hallituksen kokoonpanosta. Lisäksi on oikeudelliselta kannalta syytä tässä yhteydessä viitata perustuslain 60 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Mainittu säännös kattaa ministerin virkatoimia koskevan oikeudellisen vastuun lisäksi myös ministerin poliittisen vastuun eduskunnalle. Ministerin poliittista luottamusta koskeva päätöksenteko tapahtuu eduskunnassa.

Edellä olevan vuoksi kirjoituksenne ei ole aiheuttanut toimenpiteitä.

Oikeuskansleri                                                                 Jaakko Jonkka

Osastopäällikkö

Esittelijäneuvos                                                                Risto Hiekkataipale