Korruptio – Kyseenalaista luontaisetua

Suomea markkinoitiin vuodet maailman korruptoitumattomimpana maana. Parissa vuodessa tilanne voi muuttua täysin. Nyt sanotaan, että vaalirahoitusskandaali on tehnyt hallaa Suomen uskottavuudelle. Näinhän se tietysti onkin, mutta kai kansanedustaja Timo Kallia on syytä kiittää siitä, että Suomessa silmät ovat avautuneet, nyt uskalletaan kyseenalaistaa, onko tuo toiminta rehellistä, voiko toimintaan uskoa, onko Suomessa toiminnan kulmakivi yhä uskottavassa demokratiassa. Jos katsoo lähestyvien eduskuntavaalien alla julkaistuja puolueiden kannatusgallupeja, niin kysymykseen on helppo vastata; ei ole ja siksi Perussuomaisten laariin ropisee joka päivä politiikan uskottavuuskriisin tuomia ääniä tuhatmäärin.Kansainvälinen lahjonnan vastainen organisaatio Transparence International ja sen Suomen osasto kertoo raportissaan Euroopan komission julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaisten pitävän julkisista hankinnoista sekä rakennusluvista vastaavia viranomaisia korruptoituneimpina. Tätä ei voida pitää minään ihmeenä. Voisi sanoakin, että nyt jo kestoluonteisena vellova valtakunnallinen vaalirahaskandaali on vasta ongelman kutittelua. Todellinen korruptio tapahtuu maakunnallisella ja paikallisella kunnan tasolla. Ei liene yllätys, että Ilkka Kanerva joutuu syytteeseen lahjonnan ottamisesta, ennen kaikkea maakuntahallituksen puheenjohtajana juuri kaavoitukseen, maakuntakaavan valmisteluun liittyvien epäilyjen vuoksi.

Korruptio on laaja käsite, mutta lähes yleispäteväksi määrittelyksi sopii: Korruptio on vastuullisen aseman väärinkäyttöä oman edun tavoittelemiseksi. Yleinen harhakäsitys kokee korruption olevan vain rahan tai lahjuksen ottamista tai antamista. Suomessa korruptio on piilossa, tai piiloutuu monenmoisten hankittujen etujen taakse. Usein saavutetaan esimiesasemaa väärin käyttämällä etuja etenkin valtion ja kunnan hallinnossa. Kovin vaikeaksi asian tekee se, että korruptio on suomalaisessa hallinnossa niin keskeisellä paikalla, ettei sitä edes tiedosteta vastuullisen aseman väärinkäytökseksi oman edun tavoittelemiseksi.

Timo Kallin ”vahingon” jälkeen media on voinut toimia vallan vahtikoirana ja tuloksia syntyy lähes päivittäin. Muutaman viikon saalis ei ole ihan mitätön. Edellä mainitun Ilkka Kanervan lisäksi saman puolueen Vaasan kaupunginjohtaja eroaa ja ehtii kuitata 60 000 euron erorahansa, ennen kuin poliisitutkinta Markku Lumion toimista alkaa. Niin ikään Kouvolan kehitysjohtaja joutuu syytteeseen lahjonnan ottamisesta.

Korruptiouutiset ovat kiertäneet Keski-Suomen, vielä toistaiseksi. Tiedossa on kuitenkin, että maakuntamme ei ole sen puhtoisempi. Korruptiorikoksista valtakunnansyyttäjänvirastossa vastaavan valtionsyyttäjän Jukka Rappen mielestä Suomessa tarvittaisiin lisää voimavaroja lahjusrikkomusten ja lahjusrikosten paljastamiseen ja tutkintaan.

Korruptio on suomalaisen demokratian ja varsinkin kunnallishallintoon pesiytynyt häpeäpilkku. Kunnissa asia kyllä tiedostetaan, mutta kukapa kuplan puhkaisisi. Harva tai tuskin kukaan, kun edessä olisi ”mustalle listalle joutuminen” ja hallinnon keinoin peitelty mitä moninaisempi rangaistus.